Miljöpolicy

Victory Hotels ambition är att vara ett självklart val för gäster och samarbetspartners som själva gör aktiva miljömedvetna val. Vår strävan är även att öka medvetenheten hos alla våra gäster, medarbetare och leverantörer att miljöarbetet är viktigt och att vi tillsammans gör skillnad. Vi ska i vårt dagliga, likväl som i vårt långsiktiga arbete, jobba mot målet att reducera miljöpåverkningar från vår verksamhet samt integrera vårt miljöarbete som en naturlig aspekt på våra hotell.

Detta innebär att vi aktivt jobbar för att minska vår förbrukning av el och vatten, fokuserar på ekologiska samt rättvisemärkta livsmedelsprodukter, ökar andelen miljömärkta produkter för rengöring samt håller våra gäster och samarbetspartners kontinuerligt informerade om vårt miljöarbete.

Victory Hotel är också ett svanenmärkt hotell, vilket vi är mycket stolta över. Svanen är Nordens officiella miljömärke, beslutad av Nordiska Ministerrådet för mer än 25 år sedan. Svanens vision är ett hållbart samhälle och vi på Victory Hotel vill gärna vara med och bidra till en mer hållbar konsumtion.

Mats Bengtsson
Hotellchef & Ägare