Integritetspolicy

Vi värnar om våra gäster. Vi vill vara Stockholms bästa och självklara val av hotell för gäster som söker en familjär och kvalitativ upplevelse. För att uppnå denna vision behöver vi samla in och spara uppgifter om våra gäster. Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Vi tar personlig integritet på största allvar och vi följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Lord Nelson Hotel behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

###Insamling och behandling av personuppgifter Vi samlar in personuppgifter om våra gäster vid varje bokningstillfälle. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Detta görs för att vi ska kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla vår verksamhet. Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera dina bokningar, optimera din upplevelse på våra hotell och för att kommunicera med dig.

###Samtycke Du har alltid en möjlighet att välja om du samtycker till vår integritetspolicy. Närsomhelst kan du ändra dina inställningar genom att trycka här och göra ditt val. Du kan också avböja till ytterligare behandling av dina personuppgifter (ej retroaktivt) genom att kontakta oss på [email protected]

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss kan du begära det skriftligt på ovanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgifter.